Fizika su dr. Mažena Mackoit-Sinkevičiene


Šiuo metu esu Fizinių ir technologijos mokslų centro mokslininkė ir Vilniaus universiteto Teorinės fizikos ir astronomijos instituto podoktorantūros stažuotoja. Taip pat esu Lietuvos fizikų valdybos narė ir Pasaulinės kvantinės dienos judėjimo Lietuvos atstovė ir koordinacinio komiteto narė. Nuo 2016 m. iki 2022 m. buvau Europos fizikų draugijos „Young Minds“ skyriaus Lietuvoje prezidentė, bet nuo 2022 m. esu Europos fizikų draugijos Young Minds Valdančiajame komitete ir Valdyboje, kurioje prižiūriu Europos veiklas.

Dėstau Vilniaus universiteto Fizikos fakulteto studentams, esu Fizikos fakulteto bakalauro baigiamųjų darbų recenzentė ir komisijos narė. Prisidedu prie mokslo populiarinimo laidos „Mokslo sriuba“, vesdama joje savo autorinę rubriką „Fizika prie kavos“.

Aktyviai skatinu jaunuosius protus domėtis fizika, mokslu. 2021 m. vadovavau Lietuvos komandai Tarptautinėje fizikos olimpiadoje IPhO2021. Laisvalaikiu mokausi japonų kalbos ir kuriu poeziją. Taigi, moksliniai tyrimai – tai tik viena mano veiklos dimensija.

Mokslinių tyrimų sritys: kvantinė netiesinė optika, šaltųjų atomų dujos, neklasikinės sukinių būsenos, pavienių fotonų šaltiniai kietuosiuose kūnuose, teoriniai kvantinių darinių tyrimai. ORCID  Scholar 

Curriculum vitae


Išsilavinimas

2003 – 2010    Juzefo Ignacijaus Kraševskio vidurinė mokykla, Brandos atestatas su pagyrimu.
2007 – 2010    Jaunųjų fizikų mokykla Fotonas, Diplomas su pagyrimu.
2009 – 2010    Lietuvos jaunųjų matematikų mokykla (LJMM), Diplomas su pagyrimu.
2010 – 2014    Vilniaus universitetas, Fizikos fakultetas, Fizikos bakalauro laipsnis, Cum Laude diplomas.
2014 – 2016    Vilniaus universitetas, Fizikos fakultetas, Fizikos magistro laipsnis, Magna Cum Laude diplomas.
2016 – 2020    Fizinių ir Technologijos Mokslų Centras ir Vilniaus universitetas,  Fizikos mokslų daktaro laipsnis.
2021 – dabar    Vilniaus universiteto Fizikos fakulteto Teorinės fizikos ir astronomijos institutas, Podoktorantūros stažuotė.

 

Stažuotės

2022    Mokslinė stažuotė Latvijos universitete, Rygoje, Latvijoje. Stažuotės metu buvo užmegztas kontaktas su Taivano, Lenkijos ir Latvijos mokslininkais: prof. Wen-Te Liao (Kvantinių technologijų centras, Taivanas), prof. Ite A. Yu (Nacionalinis Tsing Hua universitetas, Taivanas), prof. Marcis Auzinsh (Lazerių centras, Latvijos universitetas), dr. Teodora Kirova (Atominės fizikos ir spektroskopijos institutas, Latvijos universitetas) ir susitikta su prof. dr. Emilija Witkowska (Lenkijos Mokslų Akademijos Teorinės fizikos institutas) aptarti naujausius rezultatus. 09.3.3LMTK712230035, 07/02/2022 07/17/2022.

2022    Mokslinė stažuotė Lenkijos Mokslų Akademijos Fizikos Institute Varšuvoje, Lenkijoje, prof. Emilijos Witkowskos mokslo grupėje, Neklasikinės sukinių būsenos labai šaltų atomų dujose, 09.3.3LMTK712230035, 03/26/2022 04/02/2022.

2021    Mokslinė stažuotė Lenkijos Mokslų Akademijos Fizikos Institute Varšuvoje, Lenkijoje, tema „Quantum Technologies with Ultra-Cold
Atoms“, COST stažuotė nr. CA16221, „Non-classical spin states in ultracold atomic Fermi gasses via spin-orbit coupling“, 09/19/2021- 09/25/2021.

2021    Tarptautinė FOMO2021 vasaros mokykla jauniesiems šaltųjų atomų fizikos teoretikams ir eksperimentatoriams. 

2017    University of Latvia, workshop Metrology at the Nanoscale with Diamonds, Ryga, Latvia 12/12/2017 –12/17/2017.

Sužinokite daugiau

Darbo patirtis

2021 – dabar    Mokslo darbuotoja,  Teorinės fizikos ir astronomijos institutas, Vilniaus universitetas.
2018 – dabar    Profesoriaus asistentė, Fotonikos ir nanotechnologijų institutas, Fizikos fakultetas, Vilniaus universitetas.     
2021 – dabar    Jaunesnioji mokslo darbuotoja, Terahercinės fotonikos laboratorija, Optoelektronikos skyrius, Fizinių ir technologijos mokslų centras.
2016 – 2020    Jaunesnioji mokslo darbuotoja, Elektroninės struktūros teorijos laboratorija, Fundamentinių tyrimų skyrius, FTMC.
2015 – 2016    Inžinierė, Optoelektronikos skyrius, Fizinių ir technologijos mokslų centras.
2012 – 2015    Technikė, Vilniaus universiteto Taikomųjų Mokslų Institutas.

 

Projektai

1. Projektas Neklasikinės sukinių būsenos labai šaltų atomų dujose, 09.3.3 LMT-K-712-23-0035, Lietuvos mokslo taryba, vykdytoja, 2021-2023.
2. Projektas Sukinio ir orbitos sąveikos panaudojimas netrivialių kvantinių koreliacijų sukūrimui labai šaltų atomų sistemose, P-LL-21-29, Lietuvos Mokslo Taryba, vykdytoja, 2021-2022.
3. ASTERIQS projektas First-principles calculations of defects for quantum information processing, Horizontas 2020, 820394, vykdytoja, 2019.
4. Projektas Metrology at the Nanoscale with Diamonds, Nr. MERA.NET-1/2015, Lietuvos Mokslo Taryba, vykdytoja, 2015- 2018.
5. LMT projektas Enhancement of light emission efficiency in wide-band gap nitride
semiconductors, MIP-054/2012, 2012-2015.

Sužinokite daugiau

Apdovanojimai

2021  Dešimtosios Lietuvos matematikų konferencijos LJMS geriausio pranešimo apdovanojimas, VU Matematikos ir Informatikos fakultetas.                                                                2021  Lietuvos mokslų akademijos mokslo populiarinimo projektų konkurse Pirma vieta už Europos kvantinės savaitės organizavimą.             2021  Lietuvos Respublikos Vyriausybės padėka  už vadovavimą Lietuvos fizikų komandai tarptautinėje fizikos olimpiadoje IPhO.       

2021  Metų lenkė konkurso finalistė.                2020  Lietuvos mokslo tarybos stipendija.              2020  Patekau į knygą „Vakaro istorijos Lietuvos mergaitėms: 100 istorijų apie Lietuvos moteris“ apie Lietuvą kuriančias moteris.                       2019  Lietuvos mokslo tarybos stipendija.     

2018  Metų talentas nominacija, VU Fizikos fakultetas.                                                                2018  Europos medžiagų tyrinėtojų asociacijos apdovanojimas.                                                     2018  Lietuvos mokslo tarybos stipendija.   

2018  Jaunųjų mokslininkų konkurse, Infobalt stipendija.                                                                2018  Lietuvos mokslų akademijos Jaunųjų mokslininkų ir doktorantų konkurso apdovanojimas.                                                     

2017  Europos Fizikų Draugijos Young Minds apdovanojimas.                                                      2017  Tarptautinė Dr. Karl Mey stipendija.     

2016  Vilniaus universiteto Rektoriaus padėka. 2016 ir 2014  Open Readings konferencijoje geriausio pranešimo apdovanojimas.

Sužinokite daugiau

Moksliniai tyrimai


Pavienių fotonų šaltiniai

Pastaraisiais metais tyriau neklasikines šviesos būsenas dvimatėse medžiagose. Mano tyrimų objektas buvo pavienius fotonus generuojantys emiteriai, jie ateityje taps esmine kvantinių technologijų sudedamąja dalimi. 

2020 metais man didelį malonumą suteikė tai, kad mano parengta iliustracija straipsniui, kurio esu pirma autorė, pateko ant „Applied Physics Letters“ žurnalo viršelio – tai prestižinis taikomosios fizikos žurnalas.

Kartu su prof. Audriumi Alkausku, dr. M. Maciaszeku ir prof. Chrisu van de Walle mums pavyko nustatyti ultravioletinės srities kvantinių emiterių prigimtį dvimačiuose puslaidininkiuose (hBN).

Taip pat šis straipsnis buvo nominuotas LRT 2020 Metų Atradimo kategorijoje.

Youtube: Trumpai apie šį tyrimą.

Šaltųjų atomų fizika

Šiuo metu dirbu su Vilniaus universiteto Fizikos fakulteto mokslininku, išskirtiniu profesoriumi Gediminu Juzeliūnu – šaltųjų atomų tyrimų pradininku Lietuvoje, esu kvantinės optikos grupės nare.

Mano tyrimas yra susijęs su neklasikinėmis sukinių būsenomis šaltuose atomuose. Šių tyrimų pagrindinis objektas yra iki beveik absoliutaus nulio atšaldytų dujų debesėliai. Matote, atomų judėjimas keičiasi juos šaldant iki itin žemų temperatūrų, ir tokį judėjimą aprašo kvantinės mechanikos dėsniai. Mes su kolegomis aiškinamės, kokių tuomet atsiranda naujų reiškinių, kuriuos galima būtų pritaikyti kuriant kvantinius simuliatorius, kvantinius kompiuterius arba tikslesnius atominius laikrodžius. Taip pat jie leidžia mums tirti kvantinį pasaulį, suprasti daugelio dalelių kompleksiškumą.

Mokslinė produkcija

Svarbiausi straipsniai:

1.  arXiv:2204.06065,  (2022). One- and two-axis squeezing via laser coupling in an atomic Fermi-Hubbard model.

2. Physical Review B 97, 214104 (2018).                   straipsnio citavimų skaičius 187

3. ACS Photonics 3, 2490-2496 (2016).                    straipsnio citavimų skaičius 134

4. Applied Physics Letters 115, 212101
(2019). straipsnio citavimų skaičius 57.

5. The Journal of Physical Chemistry C 124, 7244 (2020), straipsnio citavimų skaičius 2 

6. Disertacija (2020). Disertacijos turinys

Kiti pranešimai

•   EPS blog World Quantum Day in Lithuania (2022).

•   Europhysicsnews EPN 52/2, 14-15, (2021).      

•   Overview of the activities of the Lithuanian Physical Society, LNFK, (2021).

 

Galerija