Dėstytojo portfolio

 

Dėstytojo portfolio

    Esu fizikė teoretikė dr. Mažena Mackoit-Sinkevičienė, VU Fizikos fakulteto Fotonikos ir nanotechnologijų instituto asistentė. Savo dėstomuose kursuose Kietojo kūno fizikos pratybos ir Studijų įgūdžiai suteikiu studentams galimybę tobulėti kaip būsimiems tyrėjams, vykdydama išsamų kurso trukmės bendradarbiavimo projektą, kurio tikslas – įgauti mokslinio darbo t.y. tezių rašymo, žodinio ir stendinio pristatymo įgūdžių, kietojo kūno pagrindų.
    Viso šio kurso metu studentai, kartais turintys „ribotą fizikos patirtį” įgauna daugiau pasitikėjimo savimi. Studijų įgūdžiai kursas baigiasi individualiu pristatymu studentų pirmojoje mokslinėje konferencijoje į kurią kvečiami dalyvauti VU Fizikos fakulteto ir FTMC mokslininkai, o kietojo kūno fizikos metu studentai supažindinami su pagrindinėmis idėjomis ir sąvokomis pradedant nuo tarpatominių ryšių kristaluose, Rentgeno spindulių difrakcijos eksperimento, šiluminių reiškinių iki juostinio elektroninio modelio, kvantinių darinių, magnetinių savybių ir superlaidumo. 

Dėstomi kursai

  • Kietojo kūno fizikos pratybos
  • Studijų įgūdžiai jauniesiems mokslininkams

Dėstymo praktika. Tikiu, kad mokymasis tai aktyvus procesas. Į dėstymą žiūriu iš humanistinės perspektyvos, kurioje svarbu sukurti palankią aplinką studento mokymo ir mokymosi procesui skatinti. Nėra neteisingų atsakymų, neįdomių temų ar neįkandomų uždavinių ir studentų atsiliepimai tik patvirtina šios humanistinės perspektyvos veiksmingumą. Su kai kuriais buvusiais studentais palaikome ryšį iki šiol: parašau jiems rekomendacijas mokslinėms praktikoms atlikti, jie praneša man apie savo profesinius ir akademinius pasiekimus, kviečia ateiti į baigiamųjų darbų gynimus, ateina į mano mokslo populiarinimo renginius.

Kita dėstymo praktika, kurią aktyviai taikau yra kognityvinis konstruktyvizmas. Paskaitose studentai nėra pasyvūs individai, kurie perima žinias, o būsimi kolegos, mokslininkai. Efektyvus mokymasis vyksta kuomet studentai yra aktyviai įtraukiami į mokymosi procesą ir žinių konstruavimą per įvairias formas: diskusijos grupėse, projektai, testai, namų darbai, mokslinių straipsnių analizė. Studentų pasiekimus vertinu kaupiamojo balo sistema – už atliktus uždavinius ir raštinį egzaminą. Šių užduočių atlikimas apima kelias mokslines kompetencijas ir tiesiogiai atliepia aukštesniųjų kursų tikslus – kritinį mąstymą, analizės ir skaičiavimų pagrindus, kūrybinių sprendimų pasitelkimą Tokiu būdu įgautos žinios išlieka ilgiau, tai yra uždaviniais grįstas mokymasis (anglų kalba: problem-based learning).    

Vilniaus universitetas, Fizikos fakultetas.

Kaip dėstytojos mano stipriosios pusės yra didelis noras išmokyti visus studentus, kad visi įsigilintų ir suprastų kietojo kūno fizikos pagrindus. Stengiuosi išsamiai ir lengvai paaiškinti uždavinių sprendimo kelius ir teoriją, kurios reikia ne tik sprendžiant uždavinius bet ir dirbant laboratorijoje. Visada įtraukiu kiekvieną studentą į sprendimo procesą. Manau, kad dėstymas turi būti orientuotas į studentą ir mes ieškome metodų ir būdų, kad jis tą išmoktų. 

Mano studentai mane mato kaip mokančią į viską pažvelgti su humoru, tačiau vistiek verčiančia juos gerokai pasistengti dėl gero pažymio. Tai tik patvirtina, kad mano keliama kartelė fizikams yra gan aukšta. Tokiam reikliam vertinimo metodui mane įkvėpė mano buvę dėstytojai, dabartiniai kolegos: prof. dr. Ramūnas Aleksiejūnas, dr. Vytautas Karpus, doc. dr. Renata Butkutė, prof. dr. Artūras Žukauskas ir prof. dr. Gintaras Valušis. Per penkerius dėstymo metus išsigryninau savo dėstymo stilių (dėstau nuo 2018 m. pavasario semestro) ir taikomą dėstymo metodiką. Stengiuosi visus sudominti savo dėstomu dalyku. Galvodama apie šias savybes prisimenu laiškus, kurie mane nudžiugino ir patvirtino šios dėstymo metodikos privalumus ir naudą. Atsiliepimuose ir komentaruose studentai išskiria naujovišką dėstymo stilių, informatyvumą ir šiltą bendravimą, paskatinimą už aktyvų dalyvavimą užsiėmimų metu. Laikui bėgant mano dėstymo filosofija gali pasikeisti, ir tai gerai. Tai tiesiog reikš, kad aš augu kaip dėstytoja ir išmokstu naujų dalykų.

Vienas iš tikslų, kuriam skiriu didelį dėmesį, yra aktyvios mokymo ir mokymosi aplinkos sukūrimas. Būtent tokioje aplinkoje pavyksta sėkmingai skatinti studentų įsitraukimą į mokymosi procesą ir stimuliuoti jų motyvaciją, pasitikėjimą savimi, kūrybingumą, savarankiškumą. Proceso metu įtraukiu ne tik lentą su kreida, bet taip pat naudoju ir skaitmeninį modeliavimą kaip vizualų įrankį, studentai atsineša savo kompiuterius, knygas, planšetes ir grupėse paruošia bendrus pristatymus – taip mokomės dirbti tiek savarankiškai, tiek komandoje. Kartais žaidimo forma su humoru aptariame kai kuriuos uždavinių sprendimus ir išrenkame geriausius, įdomiausius sprendimus ar mokslines tezes.

Iš studentų tikiuosi, kad jie užduos klausimų, nebijos paskaitos metu mane pertraukti ir kreiptis iškilus bet kokiems su dalyku susijusiems sunkumams. Kaip dėstytoja nustatau mokymo ir mokymosi tikslus ir didžiausia mano pareiga yra juos įgyvendinti. Kasmet pasibaigus semestrui stengiuosi atnaujinti ir papildyti dėstymo medžiagą, aktyviai bendrauju su studentais, sudėtingas temas, kurios susilaukė daugiau klausimų iš naujo permąstau, pertvarkau. 

Studentams savo ruožtu svarbus yra atsakomybės jausmas dėl jiems paskirtų darbų kokybiško atlikimo ir savo laiko planavimas. Manau, kad studentai turi aktyviai bendrauti su dėstytoju, dalintis savo lūkesčiais ir teikti grįžtamąjį ryšį. 

Dėstytojos kvalifikacijos kėlimas. 2023 m. sausio mėnesį dalyvavau E-NOTE Dėstytojo meistriškumo mokymuose – tai yra Europos Sąjungos Meistriškumo tinklo komisijos Akademinio personalo mokymų sertifikatas.

2023-11-07 32 val. Vilniaus universiteto mokymų programa „Dėstytojo portfolio pasirengimas: atskleiskite savo dėstymo meistriškumo magiją”. 

 

 

Studentų atsiliepimai apie mano kursus (surinkti iš vu.si apklausų sistemos)

2018 m. (pavasaris) taikomosios fizikos programos atsiliepimai apie kietojo kūno fizikos dalyką.

Dėstytojos bendravimas su studentais tiek paskaitų metu, tiek po jų tikrai buvo labai malonus ir korektiškas. Didelis ačiū už skatinamąją sistemą ir namų darbus – manau jų galėtų būti ir daugiau (pavyzdžiui, jei paskaitos metu nespėjame išnagrinėti visų planuotų uždavinių, turbūt geriau yra palikti juos namų darbams su užuominomis, kur galima būtų ieškoti sprendimų ar ką paskaityti, o tuomet kitą paskaitą išsiaiškinti, aptarti iki galo, nei greitai juos perbėgti užsirašant pora veiksmų tiesiog), juolab papildomos užduotys, panašios į jau atliktas pratybų metu ir kurias reikės spręsti kontroliniame darbe, labai gerai padeda pasikartoti temą, į ją įsigilinti ir dar kartą pasipraktikuoti (kaip buvo su Milerio indeksų nustatymu).Vertinimo sistema tikrai sąžininga ir temų išskirstymas per kelis kontrolinius tikrai yra daug geresnis būdas patikrinti žinias (ir, pripažįstam, nepamiršti mokytis), nei rašant vieną didelį kontrolinį iš uždavinių, kuriame, akivaizdu, būtų galima daug mažiau jų patikrinti, juolab tarpiniuose kontroliniuose taip pat būdavo įtraukti keli uždaviniai.”

2018 m. (ruduo) šviesos technologijų programos atsiliepimai apie kietojo kūno fizikos ir kvantinės mechanikos dalyką.

„Dėstytoja skyrė dėmesio kiekvienam, kurio jo reikėjo – paaiškino, užvedė ant kelio sprendžiant uždavinius ir t.t; Buvo vieni įdomesnių seminarų per semestrą.”

„Dėstytoja labai maloniai padeda visais klausimais, parenka įdomius uždavinius.”

„Dėstytoja labai stengėsi sudominti dalyku, kiek išėjo skirti ir individualaus dėmesio, paklausti asmeniškai, pamotyvuoti, jei nelabai sekasi.”

„Dėstytoja moka į viską pažvelgti su humoru, tačiau vistiek teko gerokai paplušėti dėl gero pažymio.”

„Dėstytoja tikrai yra suinteresuota padėti studentams (ne tik pratybų paskaitų metu); įvairūs mokymo būdai (uždaviniai, greiti testukai su aptarimais ir pan.) atsikrato monotoniško dabro; kiekvieno testo aptarimas su paaiškinimais tikrai pliusas ypač prieš egzaminą.”

2019 m. (ruduo) šviesos technologijų programos atsiliepimai apie kietojo kūno fizikos ir kvantinės mechanikos dalyką.

Dėstytojos noras išmokyti visus, kad visi įsigilintų ir suprastų.”

Labai gera dėstytoja, gerai paaiškina, visa renkalinga informacija būna pateikta, visada atsako į klausimus. Daugiau tokių dėstytojų reikėtų.”

2020 m. (pavasaris) taikomosios fizikos programos atsiliepimai apie kietojo kūno fizikos dalyką.

Patiko įdomi medžiagos pateiktis, kuri buvo išsami ir lengvai peržiūrima. Atsiskaitymų forma buvo gerai pritaikyta nuotoliniam režimui.”

Nagrinėti gan įvairūs uždaviniai, leido neblogai suprasti daugelį kurso temų. Gerai kad sprendimai kartais buvo pateikiami su teorijos priminimu, tad perėjus prie nuotolinio mokymosi net ir žiūrint pratybas ne iš eilės, nebuvo problemų suprasti uždavinius ir jų sprendimo kelią.”

2020 m. (pavasaris) bendrosios fizikos programos atsiliepimai apie kietojo kūno fizikos dalyką.

„Įrašytos pratybos, kurias galima buvo bet kada sustabdyti, paklausyti iš naujo. Tai labai padėjo įsisavinti kurso medžiagą ir ją kartojant įsiminti.”

„Semestro gale viską neblogai susitvarkėm, manau. Buvo gerai ir aiškiai dėstoma. Patogu, kad savo tempu galima spręsti.”

2020 m. (ruduo) šviesos technologijų programos atsiliepimai apie kietojo kūno fizikos ir kvantinės mechanikos dalyką.

Didelis dėmesys studentų pasiekimams dėstomame dalyke, daug dėmesio skirta papildomoms užduotis, iškilusiems neaiškumams išsiaiškinti, bendras studentų sudominimas šiuo dalyku duodant užduočių, kurios verčia pamąstyti, papildomai pasidomėti. Tinkamas ir labai puikiai pritaikytas vertinimas atsižvelgiant į esamas aplinkybes :).”

Dėstytoja labai žmogiška.”

Dėstytoja labai aiškiai paaiškino visus uždavinius.”

Labai įdomios pratybos, gerai išspręsta problema nuotoliniu būdu spręsti uždavinius. Iš esmės patiko tiek pratybos, dėstymo stilius ir šiltas bendravimas.

Labai įdomiai pateikti praktiniai dalykai susieti su teoriniais.

2021 m. (pavasaris) taikomosios fizikos programos atsiliepimai apie kietojo kūno fizikos dalyką.

„Labai faina ir gera dėstytoja. Aiškiai išdėstydavo pratybas ir išaiškindavo uždavinius.”

„Tai, kad buvo itraukiami studentai pratybų metu.”

„Buvo įdomių uždavinių, galvosūkių.”

„Didžiausias pliusas tai, kad dėstytoja pati klausdavo asitiktinai kiekvieno pratybos esančio studento. Tai priversdavo įsitraukti į diskusiją. Visada stengdavosi atsakyti į klausimus, net jei kartais tai nesusija su dėstomu dalyku.”

2021 m. (pavasaris) bendrosios fizikos programos atsiliepimai apie kietojo kūno fizikos dalyką.

„Skaidrės daromos kiekvienai paskaitai. Pagirtina.” „Bendravimas su studentais.”  „Skatinima savarankiškai mokytis.”

2021 m. (ruduo) šviesos technologijų programos atsiliepimai apie kietojo kūno fizikos ir kvantinės mechanikos dalyką.

„Bendravimas bei komandinis darbas sprendžiant seminarines užduotis. Puikiai skaidrėse pateikta reikiama informacija. Suteiktas grįžtamasis ryšys po atsiskaitymų.”

„Paskaitos buvo labai vertingos, jų metu dėstytoja puikiai pateikdavo dėstomą medžiagą. Visada buvo pateikiamas grįžtamasis ryšys, kuris skatino stengtis ir dar daugiau domėtis dalyku. Visa sistema pusmečio buvo labai aiški, o pagrindiniai informacijos šaltiniai būdavo visada laiku pateikiami. Vertinu viską – super.”

„Labai informatyvus ir praktinis dėstymas kiekvieną paskaitą. Pastebimas pastangų ir nuoširdaus darbo įvertinimas.”

„Dėstytoja kūrė draugišką atmosferą, visuomet paskatindavo pliusais už aktyvų dalyvavimą užsiėmimų metu.”

2022 m. (pavasaris) bendrosios fizikos programos atsiliepimai apie kietojo kūno fizikos dalyką.

Geras krūvis, geri atsiskaitymai, draugiška atmosfera.”

2022 m. (pavasaris) taikomosios fizikos programos atsiliepimai apie kietojo kūno fizikos dalyką.

Daktarė Mažena – labai fainai dėsto ir yra labai nuoširdi, visada padeda, pateikia papildomos informacijos.”

2022 m. (ruduo) šviesos technologijų programos atsiliepimai apie kietojo kūno fizikos ir kvantinės mechanikos dalyką.

„I think that this course was well structured; I appreciate that we had an introductory part of quantum mechanics followed by its corresponding seminars which lead us comprehend the basics for solid state. I think that Prof. Mackoit-Sinkevičienė always made sure that we understood the assignments and topics that were explained in the lectures, and she really cared for us to get the greatest possible mark as the same time as we learned the most. Also, she is a really encouraging and positive person, so it was pretty motivated to study on my own and keep giving my best of me in this course. I wanted to highlight her kindness and helping towards every student, and will teach us in the best possible way.”

Sužinojau daug informacijos. Paskaitos buvo įdomios ir pilnos informacijos.

2022 m. (ruduo) šviesos technologijų programos atsiliepimai apie studijų įgūdžių dalyką.

„Dėstytojos pastangos padaryti paskaitos atmosferą jaukią.”

„Informacija apie mokslinius darbus ir kaip jie vertinami.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023 m. pavasaris taikomosios fizikos programos atsiliepimai apie kietojo kūno dalyką.

Patiko dr. Maženos Mackoit-Sinkevičienės dėstymas kietojo kūno fizikos pratybų metu. Vertingas buvo dėstytojos didžiulis noras visiems padėti, išaiškinti, net ir lengvesnes užduotis ji be jokių problemų skirdavo laiką paaiškinti.”

2023 m. ruduo Studijų įgūdžiai akimirka

Įsimintiniausi studentų laiškai (2023 m).

Gali būti tekstas vaizdas

Gali būti tekstas vaizdas

Gali būti tekstas vaizdas

 

 

Studentai dirbdami laboratorijose ir įmonėse dalinasi atsiliepimais su kitais (2023 m. spalio 15 d.)

Dėstymo elementai


Pulso tikrinimas

Netikėti testai ir quiz‘ai semestro metu skirti motyvacijos palaikymui, kuomet užduodu po 3-4 klausimus, kurie nėra vertinami balais.

Studentai tokiu būdu pripranta prie klausimų, vis lengviau įveikia stresą ir vis mažiau bijo atsiskaitymų, jie išmoksta atsakinėti, ieškoti sprendimo.

Atsakymai suvedami į skaidres ir parodomi kūrybingiausi sprendimai. Klausimai aptariami.

Po kiekvieno tokio testo gyvybingumas auditorijoje išauga, studentai net išeidami iš auditorijos toliau tarpusavyje aptarinėja klausimus.

Mokslinė konferencija fizikos pirmakursiams

Turiu skirtingus dalykus be kietojo kūno ir kvantinės mechanikos, yra ir studijų įgūdžiai. Į šio dalyko atsiskaitymą-egzaminą pakviečiu savo kolegas, VU ir FTMC mokslininkus. Su studentais pasistatome stendus ir organizuojame mokslinės konferencijos imitaciją.

Studentai iki egzamino išsirenka bet kokią jiems įdomią fundamentinės fizikos ar technologijų temą ir remdamiesi moksliniais straipsniais paruošia mokslinius stendus/plakatus, taip pat paruošia 5 min kalbas – savo pristatymus.

Egzamino metu mokslininkai draugiškai “tardo” studentus ir su lipdukais vertina geriausius, taip studentai išmoksta mokslinio stiliaus įgūdžių, bendravimo įgūdžių, egzaminas virsta tikra konferencija.

Šių 2023 metų didžiausias pasiekimas, kad keli mano pirmakursiai studijų įgūdžių egzamino metu pagal mano jiems parinktas temas gavo pakvietimus į atitinkamas laboratorijas prisijungti prie mokslinių tyrimų, o vienas iš mano pirmakursių studentų jau šią vasarą laimėjo geriausio stendinio pranešimo prizą doktorantų ir jaunųjų mokslininkų konferencijoje.

Galerija