Šaltųjų atomų fizika

Šaltųjų atomų fizika


Kuom šaltieji atomai įdomūs?

Mano tyrimas yra susijęs su neklasikinėmis sukinių būsenomis šaltuose atomuose. Šių tyrimų pagrindinis objektas yra iki beveik absoliutaus nulio atšaldytų dujų debesėliai. Matote, atomų judėjimas keičiasi juos šaldant iki itin žemų temperatūrų, ir tokį judėjimą aprašo kvantinės mechanikos dėsniai. Mes su kolegomis aiškinamės, kokių tuomet atsiranda naujų reiškinių, kuriuos galima būtų pritaikyti kuriant kvantinius simuliatorius, kvantinius kompiuterius arba tikslesnius atominius laikrodžius. Taip pat jie leidžia mums tirti kvantinį pasaulį, suprasti daugelio dalelių kompleksiškumą.

 

Leave a Reply