Podoktorantūros stažuotė Lenkijos Mokslų Akademijos Fizikos Institute Varšuvoje

Teorinės fizikos centras

Quantum Technologies with Ultra-Cold Atoms

Šį mėnesį ir toliau analizuota sukinių apsivertimo sąveika šaltųjų atomų optinėje gardelėje. Kovo 26 d. – balandžio 2 d. vyksta mano antroji mokslinė stažuotė Lenkijos Mokslų Akademijos Fizikos Institute Varšuvoje prof. Emilijos Witkowskos mokslo grupėje. Prof. Emilia Witkowska yra neklasikinių šaltųjų atomų sukininių būsenų ekspertė, su ja bus aptarti stažuotės metu vykdomi moksliniai tyrimai.

  • Projektas “Neklasikinės sukinių būsenos labai šaltų atomų dujose”, projekto nr. 09.3.3-LMT-K-712-23-0035, Lietuvos mokslo taryba, 2021-2023.

Leave a Reply