Default image

Mažena Mackoit-Sinkevičienė

Šaltųjų atomų fizika

Šaltųjų atomų fizika Kuom šaltieji atomai įdomūs? Mano tyrimas yra susijęs su neklasikinėmis sukinių būsenomis šaltuose atomuose. Šių tyrimų pagrindinis objektas yra iki beveik absoliutaus nulio atšaldytų dujų debesėliai. Matote, atomų judėjimas keičiasi juos šaldant iki itin žemų temperatūrų, ir…

Konferencija Technologijos ir atsparumas 2021

Dirbtinio intelekto ir mašininio mokymosi ateitis įmonėse Visos IT infrastruktūros aktualijos NOVIAN technologies konferencija „Technologijos ir atsparumas” skirta organizacijų vadovams, IT vadovams ir profesionalams. Šį kartą kalbėjau joje apie dirbtinį intelektą ir mašininį mokymąsi. Kaip keičiasi IT infrastruktūros atsparumo vertinimo…